MySQL Levenshtein

Próbuję utworzyć funkcję MySQL do obliczania odległości levenshtein. Znalazłem funkcję, która wyglądała bardzo podobnie do tego, czego potrzebuję, jednak ciągle rzuca błędy wszędzie - jestem nowym użytkownikiem funkcji MySQL, więc nie mam pojęcia, co jest nie tak?

Oto funkcja:

DELIMITER $

CREATE FUNCTION LEVENSHTEIN( s1 CHAR(255), s2 CHAR(255)) 
RETURNS int(3) 
DETERMINISTIC
BEGIN
  DECLARE s1_len, s2_len, i, j, c, c_temp, cost INT;
  DECLARE s1_char CHAR(255);
  DECLARE cv0, cv1 CHAR(255);

  SET s1_len = LENGTH(s1);
  SET s2_len = LENGTH(s2);
  SET cv1 = 0x00;
  SET j = 1;
  SET i = 1;
  SET c = 0;

  IF s1 = s2 THEN
    RETURN 0;
  ELSE IF s1_len = 0 THEN
    RETURN s2_len;
  ELSE IF s2_len = 0 THEN
    RETURN s1_len;
  ELSE
    WHILE j <= s2_len DO 
     SET c = c + 1; 
     IF s1_char = SUBSTRING(s2, j, 1) THEN 
      SET cost = 0; ELSE SET cost = 1; 
     END IF; 
     SET c_temp = CONV(HEX(SUBSTRING(cv1, j, 1)), 16, 10) + cost; 
        SET c_temp = CONV(HEX(SUBSTRING(cv1, j+1, 1)), 16, 10) + 1;
        IF c > c_temp THEN
          SET c = c_temp;
        END IF;
        SET cv0 = CONCAT(cv0, UNHEX(HEX(c))), j = j + 1;
      END WHILE;
      SET cv1 = cv0, i = i + 1;
    END WHILE;
  END IF;
  RETURN c;
END$

DELIMITER ;

A oto błąd (do tej pory).

#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHILE; END IF; RETURN c; END' at line 36

EDYTOWAĆ: Oryginalny kod można znaleźćtutaj

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion