jak podświetlić wyniki wyszukiwania

witam mam funkcję wyszukiwania, w której będę szukać db dla słów kluczowych. Chciałbym podkreślić słowa kluczowe i znaleźć drugą funkcję, którą chciałbym wprowadzić do mojej funkcji wyszukiwania.

więc mam ten kod do wyszukiwania:

<code><?php 
function searchText($keywords){
  global $db;
  $returned_results = array();
  $where2 = "";

  $keywords = preg_split('/[\s]+/', $keywords); 
  $total_keywords = count($keywords);

  foreach ($keywords as $key=>$keyword){
    $where2 .= "`column` LIKE '%$keyword%'";

    if ($key != ($total_keywords - 1)){ 
      $where2 .= " OR ";
    }
  }

  $results_text = "SELECT `a`, `b`, LEFT(`c`, 150) as `c` FROM `table` WHERE $where2"; 
  $results_num_text = ($query2 = mysqli_query($db, $results_text)) ? mysqli_num_rows($query2) : 0; 
  if ($results_num_text === 0){
    return false;
  } else {

    while ($row = mysqli_fetch_assoc($query2)){

      $returned_results[] = array(
        'ab' => $row['ab'],
        'cd' => $row['cd'], 
      );
    }

    return $returned_results;
  }
}
?>
</code>

i chciałbym zaimplementować w nim drugą funkcję:

<code><?php
function mark_words ($text, $words, $colors = false)
{

  if (!$colors || !is_array($colors) ) {
    $colors = array('#ff9999', '#ffff99', '#ff99ff', '#99ffff','#99ff99');
  }

  $c = 0;

  foreach ($words as $w) {

    $w = preg_quote(trim($w));

    if($w=='') {
      continue;
    }

    $regexp = "/($w)(?![^<]+>)/i";

    $replacement = '<b style="background-color:'.$colors[$c].'">\\1</b>';

    $text = preg_replace ($regexp,$replacement ,$text);

    $c++;
    if ($c >= count($colors)) {
      $c=0;
    }
  }
  return $text;
}

$example = <<< EOT
some text is here inside
EOT;

$search = array('some','is', 'inside');

echo mark_words($example, $search);
?> 
</code>

więc mam ten kod, który nie działa:

<code><?php 
function searchText($keywords, $colors = false){
  global $db;

   if (!$colors || !is_array($colors) ) {
    $colors = array('#ff9999', '#ffff99', '#ff99ff', '#99ffff','#99ff99');
  }

  $c = 0;

  $returned_results = array();
  $where2 = "";

  $keywords = preg_split('/[\s]+/', $keywords); 
  $total_keywords = count($keywords);

  foreach ($keywords as $key=>$keyword){

  $regexp = "/($w)(?![^<]+>)/i";
    $replacement = '<b style="background-color:'.$colors[$c].'">\\1</b>';

    $text = preg_replace($regexp,$replacement ,$keywords);
    $c++;

    if ($c >= count($colors)) {
      $c=0;
    }

    $where2 .= "`b` LIKE '%$keyword%'";

    if ($key != ($total_keywords - 1)){ 
      $where2 .= " OR ";
    }
  }

  $results_text = "SELECT `a`, LEFT(`b`, 150) as `b`, `c` FROM `table` WHERE $where2";
  $results_num_text = ($query2 = mysqli_query($db, $results_text)) ? mysqli_num_rows($query2) : 0; 
  if ($results_num_text === 0){
    return false;
  } else {

    while ($row = mysqli_fetch_assoc($query2)){

      $returned_results[] = array(
        'ab' => $row['a'],
        'cd' => $row['b'],
      );
    }

    return $returned_results;
    $highlight = array($keywords);
    echo mark_words($highlight);
  }
}
?>
</code>

jak szukałem tego, jak to zrobić, znalazłem dwie możliwości. pierwsza będzie funkcją, druga będzie bezpośrednio podświetlać ją z kwerendy wyboru:

<code>SELECT
    REPLACE(`col`, 'foobar', '<span class="highlight">foobar</span>') AS `formated_foobar`
 FROM
    …
 WHERE
    `col` LIKE "%foobar%"
</code>

więc moje pytanie brzmi: jak mogę zaimplementować drugą funkcję w funkcji wyszukiwania, czy lepiej byłoby użyć drugiej metody?

Gdyby był ktoś, kto mógłby mi pomóc, naprawdę byłbym wdzięczny. wielkie dzięki.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion