Pola wyboru nie będą sprawdzać w IE7 za pomocą Javascript, a mimo to nie będzie błędów

W porządku, jestem całkowicie zdezorientowany tym.

Mam skrypt, który odbiera wiązkę wartości z obiektu JSON i tworzy wiązkę pól wyboru oraz zaznacza lub odznacza te pola wyboru na podstawie ich wartości.

Skrypt działa poprawnie w IE8, Firefox3, itd ... itd ...

Jednak...

W IE7 skrypt nie sprawdza pól wyboru. Nie wyświetla żadnych błędów iz tego, co mogę powiedzieć, skrypt działa dobrze. Po prostu nie zaznaczam żadnych pól wyboru i nie wiem dlaczego ...

<code>shoppingCart['Update_Stock_Item_0_NRD%5FHAT2'] = {
      'propeller': {
              'label'     : 'propeller',               
              'optionValues'  : {                          
                         'on' : {
                          'selected': 'selected'
                            },
                         'off' : {
                              'selected': ''
                             },
                            '' : new String()
                        }
            },
      'sunLogo': {
              'label'     : 'sunLogo',              
              'optionValues'  : {                          
                         'on' : {
                          'selected': 'selected'
                            },
                         'off' : {
                              'selected': ''
                             },
                            '' : new String()
                        }
            },
      'MSLogo': {
              'label'     : 'sunLogo',
              'optionValues'  : {                          
                         'on' : {
                          'selected': 'selected'
                            },
                         'off' : {
                              'selected': ''
                             },
                            '' : new String()
                        }
            }              
};
</code>

function stockInit () {alert ("BEGIN: stockInit ()"); // TODO: Otrzymasz opcję „on” i „off”, // Jeden będzie miał „wybrany” atrybut „selected”, //, a drugi będzie miał „wybrany” atrybut „” // // Opcja, która ma „wybrany” atrybut „” //, wygeneruje pole wyboru, które nie jest zaznaczone. // // Opcja, która ma zaznaczony „wybrany atrybut” „// wygeneruje zaznaczone pole wyboru. //
// Czemu? Pytasz ... ponieważ tak właśnie jest. for (var item in shoppingCart) {// // console.log ("element przetwarzania:" + element);

<code>    var optionContainer = document.getElementById(item + "_optionContainer");

    for(var option in shoppingCart[item])
    {
      if(option != "blank")
      {
        // // console.log("option: " + option);

        var currentOption = shoppingCart[item][option]['optionValues'];

        // // console.log("currentOption['on']['selected']: " + currentOption['on']['selected']);
        // // console.log("currentOption['off']['selected']: " + currentOption['off']['selected']);

        // Really you only have to check the one, but just to be through-o
        var selected = (currentOption['on']['selected'] == 'selected') ? true : false;
        selected = (currentOption['off']['selected'] == 'selected') ? false : true;

        var label = document.createElement("LABEL");
        var labelText = document.createTextNode(shoppingCart[item][option]['label']);
        var optionInput = document.createElement("INPUT");

        var hiddenInput = document.createElement("INPUT");

        optionInput.setAttribute("type", "checkbox");
        optionInput.checked = selected;

        optionInput.setAttribute("id", option);
        alert(optionInput.id);
        alert(optionInput.checked);

        hiddenInput.setAttribute("type", "hidden");
        hiddenInput.setAttribute("name", option);
        hiddenInput.setAttribute("id", option + "_hiddenValue");
        hiddenInput.setAttribute("value", (optionInput.checked) ? "on" : "off");

        label.appendChild(optionInput);
        label.appendChild(labelText);
        label.appendChild(hiddenInput);

        (function(id)
        {
          optionInput.onclick = function() {

            var hiddenInput = document.getElementById(id + "_hiddenValue");

            hiddenInput.setAttribute("value", (this.checked == true) ? "on" : "off");
            alert("this.id: " + this.id);
            alert("this.checked: " + this.checked);
          }
        })(optionInput.id);

        optionContainer.appendChild(label);


      }
    }
    // // console.log("processing item of " + item + " complete");
  }
  alert("END: stockInit()");
}
</code>

I proszę nie pytaj, dlaczego robię rzeczy w ten sposób ... wszystko, co mogę ci powiedzieć, to to, że nie mam dostępu do kodu zaplecza ... więc dostaję to, co dostaję ...

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion