DateTimeField otrzymał naiwny datetime

Mam model zDateTimeField kolumna.

Próbuję wstawić wiersz z bazą danychObecny czas wartość bezpośrednio do tabeli przez zapytanie sql.

Moje zapytanie sql dla bazy danych MySQL, takie jak:

INSERT INTO MyTable (..., my_datetime, ...) VALUES (..., current_time, ...)

I dostać:

RuntimeWarning: DateTimeField ModelName.field_name otrzymał naiwny datetime (2014-01-09 22:16:23), podczas gdy obsługa strefy czasowej jest aktywna.

Jak wstawić bieżącą godzinę bezpośrednio do tabeli przez zapytanie SQL bez ostrzeżenia?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion