Object [] nie może być rzutowany na Void [] w AsyncTask

Dostaję ten błąd w rozszerzonej asynctask, ale jestem pewien, że Object [] IS Void [].

To jest mój niestandardowy AsyncTask:

public abstract class RepeatableAsyncTask<A, B, C> extends AsyncTask<A, B, C> {
private static final String TAG = "RepeatableAsyncTask";
public static final int DEFAULT_MAX_RETRY = 5;

private int mMaxRetries = DEFAULT_MAX_RETRY;
private Exception mException = null;

/**
 * Default constructor
 */
public RepeatableAsyncTask() {
  super();
}

/**
 * Constructs an AsyncTask that will repeate itself for max Retries
 * @param retries Max Retries.
 */
public RepeatableAsyncTask(int retries) {
  super();
  mMaxRetries = retries;
}

/**
 * Will be repeated for max retries while the result is null or an exception is thrown.
 * @param inputs Same as AsyncTask's
 * @return Same as AsyncTask's
 */
protected abstract C repeatInBackground(A...inputs);

@Override
protected final C doInBackground(A...inputs) {
  int tries = 0;
  C result = null;

  /* This is the main loop, repeatInBackground will be repeated until result will not be null */
  while(tries++ < mMaxRetries && result == null) {
    try {
      result = repeatInBackground(inputs);
    } catch (Exception exception) {
      /* You might want to log the exception everytime, do it here. */
      mException = exception;
    }
  }
  return result;
}

/**
 * Like onPostExecute but will return an eventual Exception
 * @param c Result same as AsyncTask
 * @param exception Exception thrown in the loop, even if the result is not null.
 */
protected abstract void onPostExecute(C c, Exception exception);

@Override
protected final void onPostExecute(C c) {
  super.onPostExecute(c);
  onPostExecute(c, mException);
}

I to jest podklasa, która daje problem:

public class ListPalinasAsynkTask extends RepeatableAsyncTask<Void, Void, List<Palina>>{
  private static final String TAG = "ListPalinasAsynkTask";
  private static final boolean D = SystemConstants.ACTIVE_DEBUG;

  private ApiRequest.ListPalinasCallback mCallback;

  public ListPalinasAsynkTask(ApiRequest.ListPalinasCallback callback) {
    if(D) Log.d(TAG, "Called: ListPalinasAsynkTask([callback])");
    mCallback = callback;
  }

  @Override
  protected List<Palina> repeatInBackground(Void... voids) {
    /* Here i send request to get palinas */
    return Api.getPalinasNearMe();
  }

  @Override
  protected void onPostExecute(List<Palina> palinas, Exception exception) {
    if(exception != null)
      Logging.e(TAG, "Received exception in Asynk Task", exception);
    if(palinas != null)
      mCallback.result(palinas);
    else
      mCallback.result(new ArrayList<Palina>());
  }
}

W końcu jest to błąd:

E/ListPalinasAsynkTask﹕ Received exception in Asynk Task
  java.lang.ClassCastException: java.lang.Object[] cannot be cast to java.lang.Void[]
      at ListPalinasAsynkTask.repeatInBackground(ListPalinasAsynkTask.java:19)
      at RepeatableAsyncTask.doInBackground(RepeatableAsyncTask.java:43)
      at android.os.AsyncTask$2.call(AsyncTask.java:288)

Nie mogę wyjaśnić tego wyjątku, ponieważ podaję Void jako parametr! To nie powinno być obiektem. Czy masz rozwiązania?

Edytować: ListPalinasAsyncTask.java:19 odnosi się do:

public class ListPalinasAsynkTask extends RepeatableAsyncTask<Void, Void, List<Palina>> {

RepeatableAsyncTask.java:43:

result = repeatInBackground(inputs);

EDYCJA 2:

Dzwonię do wykonania w ten sposób:

AsyncTask mAsyncTask = new ListPalinasAsynkTask(callback);
....
mAsyncTask.execute();

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion