Jak pobrać elementy (findViewById) dla układu ładowanego dynamicznie (setView) w oknie dialogowym?

Muszę pobrać tekst EditText zdefiniowany w układzie xml, który jest dynamicznie ładowany jako widok w oknie preferencji, tj .:

<code>public class ReportBugPreference extends EditTextPreference {

  @Override
  protected void onPrepareDialogBuilder(AlertDialog.Builder builder) {
    super.onPrepareDialogBuilder(builder);  
    builder.setView(LayoutInflater.from(ctx).inflate(R.layout.preference_report_bug_layout,null));
    EditText edttxtBugDesc = (EditText) findViewById(R.id.bug_description_edittext); // NOT WORKING
  }

}
</code>

EDYCJA: ROZWIĄZANIE przez jjnFord

<code>@Override
protected void onPrepareDialogBuilder(AlertDialog.Builder builder) {
  super.onPrepareDialogBuilder(builder); 

  View viewBugReport = LayoutInflater.from(ctx).inflate(R.layout.preference_report_bug,null);
  EditText edttxtBugDesc = (EditText) viewBugReport.findViewById(R.id.bug_description_edittext);

  builder.setView(viewBugReport);}
</code>

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion