Intensywność niestandardowych wibracji iPhone'a

To jest pytanie związane zCzy istnieją API dla niestandardowych wibracji w iOS?. Jestem w stanie tworzyć niestandardowe wzorce wibracji, ale nie mam kontroli nad intensywnością.

Zostało to skopiowane z odpowiedzi Kevina Cao, która umożliwia niestandardowe wzorce wibracji:

NSMutableDictionary* dict = [NSMutableDictionary dictionary];
NSMutableArray* arr = [NSMutableArray array ];

[arr addObject:[NSNumber numberWithBool:YES]]; //vibrate for 2000ms
[arr addObject:[NSNumber numberWithInt:2000]];

[arr addObject:[NSNumber numberWithBool:NO]];  //stop for 1000ms
[arr addObject:[NSNumber numberWithInt:1000]];

[arr addObject:[NSNumber numberWithBool:YES]];  //vibrate for 1000ms
[arr addObject:[NSNumber numberWithInt:1000]];

[arr addObject:[NSNumber numberWithBool:NO]];    //stop for 500ms
[arr addObject:[NSNumber numberWithInt:500]];

[dict setObject:arr forKey:@"VibePattern"];
[dict setObject:[NSNumber numberWithInt:1] forKey:@"Intensity"];


AudioServicesPlaySystemSoundWithVibration(4095,nil,dict);

Linia kodu, która dodaje klucz@"Intensity" zint wartość nie działa i nie wiem jak zajrzeć do środkaAudioServicesPlaySystemSoundWithVibration metoda, aby to rozgryźć. Co muszę mu przekazać, aby zmieniało intensywność? W tej chwili nie ma znaczenia, czy zaliczę 1, 1000, 0,4 lub 0,0001, zawsze jest to ta sama intensywność (na iPhone 4 z iOS7).Czy ktoś może to odtworzyć?

Chciałbym móc nie tylko tworzyć wzory drgań, ale także gładką obwiednię drgań.Jak?

(Ponieważ jest to projekt badawczy dotyczący projektowania instrumentów, nie jestem (jeszcze) zainteresowany ograniczeniami App Store.)

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion