Jak przetestować sendAsynchronousRequest: na XCTest

Przepraszamy za pytanie noob, ale próbuję przetestować połączenie, ale nie jestem w stanie zweryfikować powrotu żądania, ponieważ test kończy się, zanim program obsługi zakończenia ma szansę wykonać. Aby zilustrować:

-(void)testConnection
{

  [[Conector sharedInstance] performAsynchronousRequestWithServerRequest:_srvRequest completionHandler:^(RequestAsynchronousStatus finishStatus, NSData *data) {
    if (finishStatus == RequestAsynchronousOK){
      _data = data;
      NSLog(@"Data OK");
    }
  }];

  XCTAssertNotNil(_data, @"Data was nil");

}

Kiedy próbuję potwierdzić, _data zawsze będzie zerowa, ponieważ procedura obsługi zakończenia nie została jeszcze wykonana. Istnieje mechanizm zmuszający test do oczekiwania, aż otrzymam odpowiedź od metody sendAsynchronousRequest :. Z góry dziękuję.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion