jak programowo ustawić iOS 6/7 Deltas

Tworząc aplikację UISplitView, korzystałem z Xcode 4.6, kiedy opuściłem iOS6, miałem projekt:

Teraz migruję do nowego Xcode5 i teraz mam ten projekt:

UINavigationBar całkowicie pokrywa się z moim UISearchBar ...

Leo Natan powiedział mi o używaniu delt iOS 6/7, ale odkąd programowo tworzę i dodaję moje UISplitViewControllers,

to może nie działać Muszę programowo ustawić iOS 6/7, ale nie wiem jak, jakąkolwiek pomoc docenię

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion