Czy można użyć asocjacji has_one, gdy model ma jedno lub zero wystąpień innego modelu?

RailsGuides mówi:

http://guides.rubyonrails.org/association_basics.html Powiązanie has_many "wskazuje, że każda instancja modelu ma zero lub więcej instancji innego modelu."

„Powiązanie has_one tworzy także połączenie jeden-do-jednego z innym modelem, ale z nieco inną semantyką (i konsekwencjami). To skojarzenie wskazuje, że każda instancja modelu zawiera lub posiada jedno wystąpienie innego modelu.

Czy to oznacza, że ​​jeśli chcę skonfigurować powiązanie, w którym każda instancja modelu ma zero lub jedno wystąpienie innego modelu, najlepszym sposobem jest użycie has_many, a nie has_one? Jakie problemy napotkam, jeśli użyję has_one?

Dzięki.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion