wybór spośród pand wieloindeksowych

Mam ramkę danych z wieloma indeksami z kolumnami „A” i „B”.

Czy istnieje sposób, aby wybrać wiersze, filtrując w jednej kolumnie multi-indeksu bez ponownego indeksowania indeksu pojedynczej kolumny.

Na przykład.

# has multi-index (A,B)
df
#can i do this? I know this doesnt work because index is multi-index so I need to     specify a tuple

df.ix[df.A ==1]

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion