Konwertowanie obiektu Pandas GroupBy na DataFrame

Zaczynam od takich danych wejściowych

<code>df1 = pandas.DataFrame( { 
  "Name" : ["Alice", "Bob", "Mallory", "Mallory", "Bob" , "Mallory"] , 
  "City" : ["Seattle", "Seattle", "Portland", "Seattle", "Seattle", "Portland"] } )
</code>

Który wydrukowany tekst wygląda tak:

<code>  City   Name
0  Seattle  Alice
1  Seattle   Bob
2 Portland Mallory
3  Seattle Mallory
4  Seattle   Bob
5 Portland Mallory
</code>

Grupowanie jest wystarczająco proste:

<code>g1 = df1.groupby( [ "Name", "City"] ).count()
</code>

a wydajność druku wynosi aGroupBy obiekt:

<code>         City Name
Name  City
Alice  Seattle   1   1
Bob   Seattle   2   2
Mallory Portland   2   2
    Seattle   1   1
</code>

Ale w końcu chcę innego obiektu DataFrame, który zawiera wszystkie wiersze w obiekcie GroupBy. Innymi słowy chcę uzyskać następujący wynik:

<code>         City Name
Name  City
Alice  Seattle   1   1
Bob   Seattle   2   2
Mallory Portland   2   2
Mallory Seattle   1   1
</code>

Nie wiem, jak to osiągnąć w dokumentacji pand. Wszelkie wskazówki byłyby mile widziane.

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion