Tworzenie przekierowanego portu w tunelu SSH

Próbuję użyćSSH.NET stworzyć tunel zlocalhost:3306 do portu 3306 na zdalnej maszynie:

 PrivateKeyFile file = new PrivateKeyFile(@" .. path to private key .. ");
 using (var client = new SshClient(" .. remote server .. ", "ubuntu", file))
 {

   client.Connect();
   var port = new ForwardedPortLocal(3306, "localhost", 3306);
   client.AddForwardedPort(port);
   port.Start();

      // breakpoint set within the code here

   client.Disconnect();
 }

Kiedy punkt przerwania zostanie trafiony,client.IsConnected wracatrue, aletelnet localhost 3306 nie łączy się. Jeśli zamiast tego utworzę połączenie za pomocą Putty i ustawię tam ten sam tunel, to się powiedzie. Co przegapiłem?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion