PHP exec () nie działa poprawnie

Mam problem z funkcją exec () PHP. Wydaje się, że nie wywołuje pewnych funkcji. Na przykład kodecho exec('ls'); nie generuje żadnego wyjścia (powinno, są pliki w katalogu). Głównym powodem, dla którego jest to dla mnie problem, jest to, że próbuję wykonać .jar z wywołania PHP exec ().

O ile wiem, wywoływam program java poprawnie, ale nie otrzymuję żadnego wyjścia. .Jar może być wykonany z linii poleceń na serwerze. (Dla rekordu jest to serwer apache).

Mój php dla wykonania .jar wygląda tak:

$output = array();
exec('java -jar testJava.jar', $output);
print_r($output);

Wszystko, co otrzymuję do wyjścia z tego wywołania exec (), toArray().

Udało mi się wykonać exec ()'whoami' i'pwd'. Nie wiem, dlaczego niektóre funkcje działają, a inne nie. Nie jestem też najbardziej doświadczoną osobą z PHP, więc nie jestem pewien, jak zdiagnozować problem. Każda pomoc byłaby mile widziana.

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion