za pomocą dyrektywy vs za pomocą zamiany deklaracji w C ++

Sprawdź poniższy kod:

#include <algorithm>

namespace N
{

  template <typename T>
  class C
  {
  public:
    void SwapWith(C & c)
    {
      using namespace std; // (1)
      //using std::swap;  // (2)
      swap(a, c.a);
    }
  private:
    int a;
  };

  template <typename T>
  void swap(C<T> & c1, C<T> & c2)
  {
    c1.SwapWith(c2);
  }

}

namespace std
{

  template<typename T> void swap(N::C<T> & c1, N::C<T> & c2)
  {
    c1.SwapWith(c2);
  }

}

Jak napisano powyżej, kod nie kompiluje się w Visual Studio 2008/2010. Błąd jest:

'void N::swap(N::C<T> &,N::C<T> &)' : could not deduce template argument for 'N::C<T> &' from 'int'.

Jeśli jednak skomentuję (1) i odkomentuję (2), kompiluje się OK. Jaka jest różnica pomiędzyusing namespace std iusing std::swap to wyjaśnia to zachowanie?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion