CArrayDataProvider z paginacją CGridView Yii

Próbuję zrobić paginację na aCGridView za pomocąCArrayDataProvider (mój$rawData jest tablicą niestandardową - nie z bazy danych / modelu). Tak więc w akcji kontrolera:

$form = new SearchUser;//here I have SearchUser form that extends CFormModel with the following attributes: 'id', 'name', 'surname', 'phone', 'address'
$users = array();
if (isset($_POST['SearchUser'])) {
....//prepare users array from my custom source-> not from DB/models etc
}

$dataProvider=new CArrayDataProvider($users, array(
      'id'=>'id',
      'keys'=>array('name', 'surname', 'phone', 'address'),
      'sort'=>array(
        'attributes'=>array(
          'name', 'surname', 'phone', 'address'
        ),
      ),
      'pagination'=>array(
        'pageSize'=>15,
      ),
    ));

I:

$this->render('index', array('dataProvider'=>$dataProvider, 'form'=>$form));

Na index.php mam:

...
<?php echo CHtml::link('Search','#',array('class'=>'search-button')); ?>
<div class="search-form" style="display:none">
<?php $this->renderPartial('_search',array(
'model'=>$form,
)); ?>
</div><!-- search-form -->
<?php

$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
'dataProvider'=>$dataProvider,
'columns'=>array(

  array(
    'name' => 'Name',     
    'type' => 'raw',
    'value' => 'CHtml::encode(@$data["name"])'
  ),
  array(
    'name' => 'Surname',     
    'type' => 'raw',
    'value' => 'CHtml::encode(@$data["surname"])'
  ),/*
  array(
    'name' => 'Phone',     
    'type' => 'raw',
    'value' => 'CHtml::encode(@$data["phone"])'
  ),*/
  array(
    'name' => 'Address',     
    'type' => 'raw',
    'value' => 'CHtml::encode(@$data["address"])'
  ),
),
'enablePagination'=> true,
));

Pierwsza strona jest wyświetlana poprawnie, ale gdy wybieram inną stronę, mój filtr jest tracony i wszystkie dane są wyświetlane w siatce zamiast „filtrowanych”.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion