PHP „Nie znaleziono wyjątku”

Mam jakiś zabawny problem. Próbując zrozumieć, dlaczego dana witryna zwraca kod HTTP 500 do przeglądarki, znalazłem wiadomość

<code>PHP Fatal error:  Class 'MZ\\MailChimpBundle\\Services\\Exception' not found in /var/www/website/vendor/bundles/MZ/MailChimpBundle/Services/MailChimp.php on line 41
</code>

w dzienniku apache. Patrząc na wspomnianą linię:

<code>throw new Exception('This bundle needs the cURL PHP extension.');
</code>

Teraz rozumiem, jak uruchomić tę witrynę, ale wciąż zastanawiam się, dlaczego kod do rzucania wyjątku (który spowodowałby bardziej pomocny komunikat dziennika) nie powiódł się. Co może być przyczyną?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion