kod statusu http: python

Piszę swój własny buster katalogów w Pythonie i testuję go na moim serwerze WWW w bezpiecznym środowisku. Ten skrypt zasadniczo próbuje pobrać typowe katalogi z danej strony internetowej i patrząc na kod statusu HTTP odpowiedzi, jest w stanie określić, czy strona jest dostępna, czy nie.
Na początek skrypt odczytuje plik zawierający wszystkie interesujące katalogi do wyszukania, a następnie wykonywane są żądania w następujący sposób:

for dir in fileinput.input('utils/Directories_Common.wordlist'):

  try:
    conn = httplib.HTTPConnection(url)
    conn.request("GET", "/"+str(dir))
    toturl = 'http://'+url+'/'+str(dir)[:-1]
    print '  Trying to get: '+toturl
    r1 = conn.getresponse()
    response = r1.read()
    print '  ',r1.status, r1.reason
    conn.close()

Następnie odpowiedź jest analizowana i jeśli zostanie zwrócony kod statusu równy „200”, strona jest dostępna. Zaimplementowałem to wszystko w następujący sposób:

if(r1.status == 200):
  print '\n[!] Got it! The subdirectory '+str(dir)+' could be interesting..\n\n\n'

Wszystko wydaje mi się w porządku, poza tym, że skrypt oznacza dostępne strony, które w rzeczywistości nie są. W rzeczywistości algorytm zbiera tylko te strony, które zwracają „200 OK”, ale gdy ręcznie przeglądam strony, aby sprawdzić te strony, okazało się, że zostały przeniesione na stałe lub mają ograniczony dostęp. Coś poszło nie tak, ale nie wiem, gdzie dokładnie powinienem naprawić kod, każda pomoc jest mile widziana ..

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion