Jaka jest różnica między setConnectionTimeout, setSoTimeout i „http.connection-manager.timeout” w apache HttpClient API

Jaka jest różnica między tymi trzema (oznaczonymi jako komentarze):

MultiThreadedHttpConnectionManager connManag = new MultiThreadedHttpConnectionManager();
HttpConnectionManagerParams managParams = connManag.getParams();

managParams.setConnectionTimeout(connectiontimeout); // 1
managParams.setSoTimeout(sotimeout); //2

HttpMethodBase baseMethod = null;

try {
 HttpClient client = new HttpClient(connManag);
 client.getParams().setParameter("http.connection-manager.timeout", poolTimeout); //3

 baseMethod = new GetMethod(…);
 int statusCode = client.executeMethod(…);

 …
}
catch (ConnectTimeoutException cte ){
 //Took too long to connect to remote host
}
catch (SocketTimeoutException ste){
 //Remote host didn’t respond in time
}
catch (Exception se){
 //Some other error occurred
}
finally {
 if (baseMethod != null)
  baseMethod.releaseConnection();
}

1. setConnectionTimeout - jeśli określa limit czasu do nawiązania połączenia.

2. setSoTimeout - jeśli określa okres bezczynności lub różnicę czasu między dwoma kolejnymi pakietami,

Więc co robi poniżej:

3. "http.connection-manager.timeout"

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion