Błąd połączenia: „org.jsoup.UnsupportedMimeTypeException: nieobsługiwany typ treści”

Kiedy próbuję otworzyć link do analizyjsoup Dostaję błąd.

Polecenie połączenia:

Document doc = Jsoup.connect("http://www.rfi.ro/podcast/emisiune/174/feed.xml")
        .timeout(10 * 1000).get();

Zgłoszone błędy:

Exception in thread "main" org.jsoup.UnsupportedMimeTypeException: Unhandled content type. Must be text/*, application/xml, or application/xhtml+xml. Mimetype=application/rss+xml; charset=utf-8, URL=http://www.rfi.ro/podcast/emisiune/174/feed.xml
  at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:453)
  at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:410)
  at org.jsoup.helper.HttpConnection.execute(HttpConnection.java:164)
  at org.jsoup.helper.HttpConnection.get(HttpConnection.java:153)
  at podcast.Pods.main(Pods.java:41)

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion