modalpopupextender i przecinki pojawiające się w moim polu tekstowym asp.net

Dziwne rzeczy dzieją się, konwertuję aplikację, która kiedyś używała javascript, aby otworzyć kolejną stronę w małym oknie dla wprowadzania danych, aby użyć ModalPopupExtender.

Wydaje się, że działa dobrze, ale w przypadku OK, gdy robię txtData.Text (pole tekstowe w moim okienku modalnym), wraca z przecinkiem przed danymi, więc jeśli wpiszesz „Królik”, wróci jako „ ,Królik".

Również, gdy używam go wiele razy, w innym miejscu, w którym mogę go kliknąć i wpisać „Fish”, zaczyna się wracać z takimi rzeczami, jak „Rabbit ,, Fish”

Nie wiem dlaczego lub jak temu zapobiec ... żadnych pomysłów?

questionAnswers(15)

yourAnswerToTheQuestion