Zdarzenie OnClick dynamicznie tworzonych przycisków LinkButton nie działa

Próbowałem kilku rozwiązań tego problemu, ale żaden z nich nie zadziałał. Zasadniczo mam tabelę pracowników, a użytkownik ma możliwość dodania pracownika dynamicznie przez panel aktualizacji. Każdy pracownik jest dodawany jakoLinkButton a ten przycisk zostanie uruchomionyajaxToolkit: modalpopupextender okno przezNa kliknięcie wydarzenie, a to okno pokaże dane pracownika. Problem polega na tym, że po kliknięciu na nazwę pracownika pojawi się okienko wyskakująceALE szczegóły nie będą.

Oto kod, w którym tworzę przyciski i umieszczam je w tabeli:

LinkButton lbtn = new LinkButton();
          lbtn.ID = employee_arry[i] + "_lbtn" + i;
          lbtn.Text = employee_arry[i];
          lbtn.Click += new EventHandler(this.employee_info);
          lbtn.CausesValidation = false;
          lbtn.Attributes.Add("runat", "server");
          cell.Controls.Add(lbtn);

a oto metoda employee_info:

//the info will be pulled from the database…
public void employee_info(object sender, EventArgs e)
  { 
    name.Text = "employee name";
    dept.Text = "employee department";
    jobt.Text = "employee job title";
    email.Text = "employee email";
    tel.Text = "employee telephone";
    ModalPopupExtender1.Show();
  }

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion