ModalPopupExtender i problemy z walidacją

Problem, z którym mam do czynienia, polega na tym, że gdy na stronie jest walidacja i próbuję wyświetlić wyskakujące okienko modelu, wyskakujące okienko nie jest wyświetlane. Za pomocą bugu ognistego zauważyłem, że pojawia się błąd.

Przycisk używany do wyświetlania wyskakującego okienka powoduje, że walidacja jest ustawiona na false, więc utknąłem w miejscu, które powoduje błąd.

Stworzyłem przykładową stronę, aby wyizolować problem, który mam, każda pomoc byłaby bardzo mile widziana.

Błąd

function () {Array.remove(Page_ValidationSummaries, document.getElementById("ValidationSummary1"));}(function () {var fn = function () {AjaxControlToolkit.ModalPopupBehavior.invokeViaServer("mpeSelectClient", true);Sys.Application.remove_load(fn);};Sys.Application.add_load(fn);}) is not a function
http://localhost:1131/WebForm1.aspx
Line 136

ŻMIJA

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="CLIck10.WebForm1" %>
<%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit" Namespace="AjaxControlToolkit" TagPrefix="ajaxToolkit" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
    </asp:ScriptManager>
    <div>
      <asp:Button ID="btnPush" runat="server" Text="Push" CausesValidation="false" onclick="btnPush_Click" />
      <asp:TextBox ID="txtVal" runat="server" />
      <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="txtVal" ErrorMessage="RequiredFieldValidator" />
      <asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary1" runat="server" />    <asp:Panel ID="pnlSelectClient" Style="display: none" CssClass="box" runat="server">
    <asp:UpdatePanel ID="upnlSelectClient" runat="server">
      <ContentTemplate>
        <asp:Button ID="btnOK" runat="server" UseSubmitBehavior="true" Text="OK" CausesValidation="false" OnClick="btnOK_Click" />
        <asp:Button ID="btnCancel" runat="server" Text="Cancel" CausesValidation="false" OnClick="btnCancel_Click" />
      </ContentTemplate>
    </asp:UpdatePanel>
    </asp:Panel>

    <input id="popupDummy" runat="server" style="display:none" />

    <ajaxToolkit:ModalPopupExtender ID="mpeSelectClient" runat="server" 
    TargetControlID="popupDummy"
    PopupControlID="pnlSelectClient" 
    OkControlID="popupDummy"
    BackgroundCssClass="modalBackground" 
    CancelControlID="btnCancel" 
    DropShadow="true" />  
  </div>
</form>

Kod za

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace CLIck10
{
  public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    protected void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      mpeSelectClient.Hide();
    }

    protected void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      mpeSelectClient.Hide();
    }

    protected void btnPush_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      mpeSelectClient.Show();
    }
  }
}

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion