Czytanie pól właściwości Menedżera urządzeń w systemie Windows 7/8

Zajmuję się tworzeniem aplikacji Windows, która podaje szczegóły pola -> X.

Gdzie X to ->

Kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer>

  Properties >

     Device Manager > (select any Item - Say KeyBoard) >

          Click it > standard PS/2 KeyBoard >

                double Click standard PS/2 KeyBoard >

                      click the Details Tab >

W obszarze właściwości znajdują się różne pola, takie jak nazwa wyświetlana, kod problemu, rodzeństwo rodziców itp.?

Chcę uzyskać ich wartości. Którego interfejsu API systemu Windows mogę użyć do tego. Robię to dla Windows 7, jak również Windows 8. Mam nadzieję, że API pozostanie takie samo. Mam także 64-bitową maszynę. Musi to być prawdą w przypadku każdego urządzenia, którego dane chciałem poznać w Menedżerze urządzeń.

Po prostu chcę wszystkich operacji - Reading i No Set (pisanie), więc myślę, że nie będę miał żadnych problemów z naruszeniem Admin Rights.PLease. Dodałem dla przykładu migawki! Powiedzmy na przykład, że chcę znać aktualny stan myszy HID USB Complaint Mouse (D0 (Active) lub D2 (Sleep)).

Muszę zdobyć ten stan mocy D0.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion