Symfony2, ładowanie plików css bez pamięci podręcznej

Obecnie robię projekt strony opartej na symfony2, pytanie brzmi, jak wyłączyć pamięć podręczną plików css? Teraz, jeśli zmienię coś w pliku css - nic nie zmieni się w przeglądarce. Kiedy próbuję buforować: wyczyść - nadal nic.

config.yml:

# Assetic Configuration
assetic:
debug:     "%kernel.debug%"
use_controller: true
#bundles:    [ ]
#java: /usr/bin/java
filters:
  cssrewrite: ~
  #closure:
  #  jar: "%kernel.root_dir%/Resources/java/compiler.jar"
  yui_css:
    jar: "%kernel.root_dir%/Resources/java/yuicompressor-2.4.7.jar"

i wGałązka

  {% stylesheets filter="cssrewrite" output="css/general.css"
    "@EveCommonBundle/Resources/public/css/main.css" 
    "@EveCommonBundle/Resources/public/css/another.css" %}
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset_url }}" />
  {% endstylesheets %}

Co muszę zmienić, aby uzyskać „najnowszy” plik css w przeglądarce?

Problem polega na tym, że się zmieniam@EveCommonBundle/Resources/public/css/main.css, wweb/css wciąż pozostaje stary (porzucony przez terminal) i nie został odtworzony, dlatego w przeglądarkach nie ma żadnych „nowych zmian” i odtwarzam ten plik tylko przez terminal ... jak mogę uzyskać sf2 odtworzenie plików css na każdym F5 w przeglądarce (wweb/css teczka)?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion