INTERVAL 1 MONTH nie działa z doktryną symfony2?

Utknąłem tutaj i spędziłem ostatnie 2 dni, rozwiązując ten problem, ale się nie udało. Piszę zapytanie w moim repozytorium, aby uzyskać wpisy dla bieżącego miesiąca. oto moje zapytanie: -

<code>$this->getEntityManager()
 ->createQuery('SELECT count(a) FROM CollegeStudentBundle:StudentAttendance a where a.student_id='.$id.'
 and a.date > DATE_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(),INTERVAL 1 MONTH)')
</code>

Kiedy próbuję to uruchomić, pojawia się błąd

<code>[Syntax Error] line 0, col 133: Error: Expected Doctrine\ORM\Query\Lexer::T_COMMA, got '1'
</code>

Nawet ja próbowałemTa rzecz ale mi nie pomógł.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion