Tuneluj dowolny ruch TCP przez HTTP / s

Szukam oprogramowania do tunelowania RDP lub innego binarnego ruchu TCP przez tunel HTTPS. Ponieważ wielu klientów ma tylko HTTP / S dozwolone (tylko port 80 i 443 są otwarte w zaporze).

Ale istnieje potrzeba przekazania RDP (i innych protokołów) z komputerów w DMZ do klientów.

7 Zobacz opis dużej funkcji

Czy jest jakiś rodzaj oprogramowania open source lub oprogramowania dla tego problemu?

Złe rozwiązania

Rozwiązania takie jakF5 duży ip ma problem, że muszę utworzyć konfigurację połączenia z tym oprogramowaniem. Gdyby można to zrobić za pomocą interfejsu API, byłoby to dobre rozwiązanie. Ale wolałbym tylko uzyskać komponent tunelu bez obejścia całego oprogramowania bramy. Ponieważ muszę tworzyć tunele (1000d) z własnego oprogramowania i trzeba ograniczyć dostęp do tunelu do dozwolonego użytkownika (identyfikowanego przez cookie sesji)

Dobre rozwiązania

http://http-tunnel.sourceforge.net/

Gdyby możliwe było, że klient tunelu nie byłby serwerem dedykowanym, ale apletem Java z pamięcią flash działającą w przeglądarce klientów, odpowiadałoby to 100% moich potrzeb.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion