Profilowanie za pomocą CMake, C ++ i Visual Studio 2012

Używam CMake 2.8.10.1 do generowania plików projektu dla Visual Studio 2012 Ultimate (64-bit). Powstałe rozwiązanie zawiera bibliotekę, niektóre testy i niektóre pliki wykonywalne.

Chciałbym profilować niektóre aplikacje. Po wybraniu opcji „ANALYZE” -> „Rozpocznij analizę wydajności” napotykam komunikat o błędzie ”Brak dostępnych projektów do profilowania. „Jak mogę profilować moje rozwiązanie wygenerowane przez CMake?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion