Wyniki wyszukiwania dla "sendmessage"

3 odpowiedź

Jak wysłać uderzenia klawiszy do okna bez konieczności aktywowania go za pomocą interfejsu API systemu Windows?

1 odpowiedź

Przeciągnij Drop używając SendMessage

4 odpowiedź

Pobierz tekst z innej aplikacji

Chciałbym pobrać tekst z pola tekstowego w innej aplikacji. ProcessName z drugiej aplikacji to „TestTextBox”, nazwa TextBox to „textBox1”.Mój kod, który zwra...

1 odpowiedź

SendMessage odpowiednika MFC w Qt

4 odpowiedź

Symulowanie naciśnięcia klawisza I zwolnienia klawisza w innej aplikacji?

4 odpowiedź

Jak wysłać naciśnięcie klawisza „ENTER” do innej aplikacji?

2 odpowiedź

Czy możliwe jest wysłanie wiadomości WM_COPY, która kopiuje tekst w innym miejscu niż Schowek?

3 odpowiedź

VB.NET Przycisk Wyślij kartę do innego okna aplikacji

Chcę wysłać klucz „{TAB}” do innej aplikacjiokno(wyślij klucz do okna, nie do pola tekstowego).Próbowałem:

2 odpowiedź

Wysyłanie naciśnięcia klawisza do innej aplikacji przy użyciu WinAPI

1 odpowiedź

SendMessage, kiedy używać KEYDOWN, SYSKEYDOWN itp.?