Wyniki wyszukiwania dla "custom-function"

3 odpowiedź

Skrypty Google Apps do VMerge Z FORMATOWANIEM

Czy ktoś wie, czy istnieje skrypt aplikacji Google, który robi to, co robi VMerge, ale utrzymuje, że formatowanie tabel jest połączone? (w Arkuszach Google)V...

3 odpowiedź

przekazywanie odwołań do komórek do funkcji arkusza kalkulacyjnego

Gdy zadzwonię do funkcji arkusza kalkulacyjnego, powiedzmy

6 odpowiedzi

Odśwież dane pobrane przez funkcję niestandardową w Arkuszu Google