Wyniki wyszukiwania dla "maskedtextbox"

3 odpowiedź

Ukrywanie PromptChar dla MaskedTextBox .NET

Czy istnieje sposób na użycie MaskedTextBox bez wyświetlania PromptChar? Chciałbym określić maskę do sprawdzania poprawności danych wejściowych, ale nie chcę...

2 odpowiedź

Maskowanie pola tekstowego do akceptowania tylko miejsc po przecinku