Wyniki wyszukiwania dla "fortify-source"

1 odpowiedź

Kompilacja kończy się niepowodzeniem z OpenMP na Mac OS X Lion (intrinsics memcpy i SSE)

Natknąłem się na następujący problem. Poniższy fragment kodu nie łączy w systemie Mac OS X z jakimkolwiek Xcode, którego próbowałem (4.4, 4.5)

1 odpowiedź

Atak na formatowanie ciągów

2 odpowiedź

Wyłącz używając __sprintf_chk ()

Zauważam, że korzysta z programu c ++

2 odpowiedź

Powoduje przepełnienie bufora za pomocą fgets