Dlaczego dodawanie SuspendLayout i ResumeLayout zmniejsza wydajność?

Muszę dodać wiele kontrolek do kontrolki nadrzędnej.

Ale znajduję, jeśli dodamParentControl.SuspendLayout iParentControl.ResumeLayout przed i po dodaniu tych kontrolek do rodzica, używam stopera do pomiaru kleszczy: jeśli usunę kodParentControl.SuspendLayout iParentControl.ResumeLayout, będzie szybciej. Dlaczego tak się dzieje?

WięcSuspendLayout iResumeLayout nie powinny skracać czasu dodawania kontrolek podrzędnych, prawda? Więc jaka jest korzyść z używaniaSuspendLayout iResumeLayout lub innymi słowy, jeśli nie używamSuspendLayout iResumeLayout ale dodaj kontrolki podrzędne bezpośrednio do rodziców, co jest złe?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion