Używanie tytułu w Ruby 1.8.7

W jaki sposób mogę wykorzystać wielkie litery w łańcuchu, aby wielkie litery były pisane wielkimi literami.

Must Past These Test: „barack obama” == „Barack Obama” i „the catcher in the rye” == „The Catcher in the Rye”

Do tej pory mam metodę, która będzie wykorzystywać wszystkie słowa:

#Capitalizes the first title of every word.
def capitalize(words)
     words.split(" ").map {|words| words.capitalize}.join(" ")
end

Jakie są najskuteczniejsze kroki, jakie mogę podjąć, aby uzyskać rozwiązanie? Dzięki!

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion