Jaki jest sens używania 'f' podczas przypisywania wartości do CGFloat?

Widzę to cały czas:

CGFloat someCGFloat = 1.2f;

Dlaczego używane jest „f”? JeśliCGFloat jest zdefiniowany jakofloat, wartość zostanie przekonwertowana na afloat, a jeśliCGFloat jest zdefiniowany jakodouble, wartość zostanie przekonwertowana na adouble.

Czy to po to, aby upewnić się, że konwersja zdouble dofloat nie występuje? Po co to robić? Czy kompilator nie zajmie się tym?

EDYTOWAĆ: Hmmm… która odpowiedź zaakceptować… obie są bardzo dobre!

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion