Pokaż ładowanie spinnera przed ciężkim przetwarzaniem w jQuery Mobile 1.1?

Wściekam się, próbując uzyskać błystkę. Związałem swoją ciężką funkcję przetwarzania z przyciskiem:

$(document).delegate("#clearread", "tap", onClearRead);

Tak więc po dotknięciu wywołuje to:

var onClearRead = function() {

setTimeout($.mobile.showPageLoadingMsg, 5);  

// Civilised cleaning of saved status
var jStorIndex = $.jStorage.index();
for (var i = 0; i < jStorIndex.length; i++) {
    if( jStorIndex[i] != "version" ) {
        $.jStorage.deleteKey(jStorIndex[i]);
    }
}   

// Load articles afresh
loadArticles();

$.mobile.changePage("#choosearticle");

} //onClearRead

Uważam, że to błystkanie pojawia się podczas czyszczenia / ładowania artykułów (około 10 sekund), ale tylko przez krótki czas, gdy strona #choosearticle ładuje się (0,5 sekundy).Co ja robię źle?

Mam spinnera pracującego w innym miejscu w aplikacji.

Dzięki

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion