Wyjaśnij, w jaki sposób generator jest używany w tym kodzie JavaScript z IndexedDB?

Przechodząc przez wspaniały świat IndexedDB natrafiłem na kod podobny do tegoto z pakietu testowego Mozilli:

/**
 * Any copyright is dedicated to the Public Domain.
 * http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
 */

var testGenerator = testSteps();

function testSteps()
{
 const IDBObjectStore = Components.interfaces.nsIIDBObjectStore;
 const name = this.window ? window.location.pathname : "Splendid Test";
 const description = "My Test Database";

 var data = [
  { name: "inline key; key generator",
   autoIncrement: true,
   storedObject: {name: "Lincoln"},
   keyName: "id",
   keyValue: undefined,
  },
  { name: "inline key; no key generator",
   autoIncrement: false,
   storedObject: {id: 1, name: "Lincoln"},
   keyName: "id",
   keyValue: undefined,
  },
  { name: "out of line key; key generator",
   autoIncrement: true,
   storedObject: {name: "Lincoln"},
   keyName: undefined,
   keyValue: undefined,
  },
  { name: "out of line key; no key generator",
   autoIncrement: false,
   storedObject: {name: "Lincoln"},
   keyName: null,
   keyValue: 1,
  }
 ];

 for (let i = 0; i < data.length; i++) {
  let test = data[i];

  let request = mozIndexedDB.open(name, i+1, description);
  request.onerror = errorHandler;
  request.onupgradeneeded = grabEventAndContinueHandler;
  let event = yield;

  let db = event.target.result;

  let objectStore = db.createObjectStore(test.name,
                      { keyPath: test.keyName,
                       autoIncrement: test.autoIncrement });

  request = objectStore.add(test.storedObject, test.keyValue);
  request.onerror = errorHandler;
  request.onsuccess = grabEventAndContinueHandler;
  event = yield;

  let id = event.target.result;
  request = objectStore.get(id);
  request.onerror = errorHandler;
  request.onsuccess = grabEventAndContinueHandler;
  event = yield;

  // Sanity check!
  is(test.storedObject.name, event.target.result.name,
         "The correct object was stored.");

  request = objectStore.delete(id);
  request.onerror = errorHandler;
  request.onsuccess = grabEventAndContinueHandler;
  event = yield;

  // Make sure it was removed.
  request = objectStore.get(id);
  request.onerror = errorHandler;
  request.onsuccess = grabEventAndContinueHandler;
  event = yield;

  ok(event.target.result === undefined, "Object was deleted");
  db.close();
 }

 finishTest();
 yield;
}

Ich inne testy są napisane w podobnym stylu, w przeciwieństwie do typowego stylu „piramidy zagłady”, który widzisz w IndexedDB z powodu asynchronicznych wywołań zwrotnych łączonych razem (i oczywiście generatory nie są szeroko obsługiwane poza Firefoksem ..).

Więc ten kod z Mozilli jest dla mnie atrakcyjny i intrygujący, ponieważ wygląda bardzo czysto, ale nie jestem do końca pewien, coyield robi w tym kontekście. Czy ktoś może mi pomóc to zrozumieć?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion