W jaki sposób ServiceStack obsługuje jednoczesne połączenia?

W jaki sposób ServiceStack obsługuje jednoczesne połączenia? Szukam odpowiednika ConcurrencyMode.Multiple w WCF.

Moje usługi WCF mają ten atrybut ustawiony:

   [ServiceBehavior(InstanceContextMode = InstanceContextMode.PerCall, ConcurrencyMode = ConcurrencyMode.Multiple, UseSynchronizationContext = false)]

Czy muszę włączyć cokolwiek w ServiceStack, aby mógł używać wielu wątków dla każdego połączenia?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion