konfigurowanie rozmiaru ramki UIImagePickerController

Czy można zmienić rozmiar wyświetlanej ramki UIImagePickerController? Chcę wyświetlić widok z kamery, ale nie na całym ekranie, ale powiedzmy w obwiedni 100x100.

Oto mój viewDidAppear:

<code>- (void) viewDidAppear:(BOOL)animated {

UIImagePickerController *picker = [[UIImagePickerController alloc] init];
picker.sourceType = UIImagePickerControllerSourceTypeCamera;
picker.showsCameraControls = NO;
picker.cameraDevice = UIImagePickerControllerCameraDeviceFront;
picker.cameraViewTransform = CGAffineTransformScale(picker.cameraViewTransform, CAMERA_TRANSFORM_X, CAMERA_TRANSFORM_Y);

[self presentModalViewController:picker animated:YES];  

[super viewDidAppear:YES];
 }
</code>

Nigdzie nie mogłem znaleźć sposobu, żeby to zrobić ... czy nikt go nie używa?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion