HttpURLConnection nazwa pobranego pliku

Czy można pobrać nazwę pliku pobranego za pomocą HttpURLConnection?

URL url = new URL("http://somesite/getFile?id=12345");
HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
conn.setRequestMethod("GET");
conn.setAllowUserInteraction(false);
conn.setDoInput(true);
conn.setDoOutput(true);
conn.connect();
InputStream is = conn.getInputStream();

W powyższym przykładzie nie mogę wyodrębnić nazwy pliku z adresu URL, ale serwer wyśle ​​mi nazwę pliku w jakiś sposób.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion