Wyniki wyszukiwania dla "chinese-locale"

1 odpowiedź

Jak uzyskać skrypt z obiektu Locale na Androida?

Z tego co widzęKlasa Locale Androida nie wspomina nic o skrypcie, tylko język, kraj i wariant.NatomiastKlasa Java SE Locale wspomina język, kraj,scenariusz, ...

3 odpowiedź

Jak odczytać plik zakodowany w UTF-8 zawierający chińskie znaki i wypisać je poprawnie na konsoli?

4 odpowiedź

Jak wyświetlić chińską fabułę pand?

17 odpowiedzi

Jak naprawić: „UnicodeDecodeError: kodek„ ascii ”nie może dekodować bajtu”