Kodowanie H.264 z aparatu z Android MediaCodec

Staram się, aby działało to na Androidzie 4.1 (używając ulepszonego tabletu Asus Transformer). DziękiOdpowiedź Alexa na moje poprzednie pytanie, Byłem już w stanie zapisać niektóre surowe dane H.264 do pliku, ale ten plik można odtwarzać tylko za pomocąffplay -f h264i wygląda na to, że stracił wszystkie informacje dotyczące szybkości odtwarzania (niezwykle szybkie odtwarzanie). Również przestrzeń kolorów wygląda nieprawidłowo (atm przy ustawieniu domyślnym aparatu po stronie kodera).

public class AvcEncoder {

private MediaCodec mediaCodec;
private BufferedOutputStream outputStream;

public AvcEncoder() { 
  File f = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(), "Download/video_encoded.264");
  touch (f);
  try {
    outputStream = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(f));
    Log.i("AvcEncoder", "outputStream initialized");
  } catch (Exception e){ 
    e.printStackTrace();
  }

  mediaCodec = MediaCodec.createEncoderByType("video/avc");
  MediaFormat mediaFormat = MediaFormat.createVideoFormat("video/avc", 320, 240);
  mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_BIT_RATE, 125000);
  mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_FRAME_RATE, 15);
  mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_COLOR_FORMAT, MediaCodecInfo.CodecCapabilities.COLOR_FormatYUV420Planar);
  mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_I_FRAME_INTERVAL, 5);
  mediaCodec.configure(mediaFormat, null, null, MediaCodec.CONFIGURE_FLAG_ENCODE);
  mediaCodec.start();
}

public void close() {
  try {
    mediaCodec.stop();
    mediaCodec.release();
    outputStream.flush();
    outputStream.close();
  } catch (Exception e){ 
    e.printStackTrace();
  }
}

// called from Camera.setPreviewCallbackWithBuffer(...) in other class
public void offerEncoder(byte[] input) {
  try {
    ByteBuffer[] inputBuffers = mediaCodec.getInputBuffers();
    ByteBuffer[] outputBuffers = mediaCodec.getOutputBuffers();
    int inputBufferIndex = mediaCodec.dequeueInputBuffer(-1);
    if (inputBufferIndex >= 0) {
      ByteBuffer inputBuffer = inputBuffers[inputBufferIndex];
      inputBuffer.clear();
      inputBuffer.put(input);
      mediaCodec.queueInputBuffer(inputBufferIndex, 0, input.length, 0, 0);
    }

    MediaCodec.BufferInfo bufferInfo = new MediaCodec.BufferInfo();
    int outputBufferIndex = mediaCodec.dequeueOutputBuffer(bufferInfo,0);
    while (outputBufferIndex >= 0) {
      ByteBuffer outputBuffer = outputBuffers[outputBufferIndex];
      byte[] outData = new byte[bufferInfo.size];
      outputBuffer.get(outData);
      outputStream.write(outData, 0, outData.length);
      Log.i("AvcEncoder", outData.length + " bytes written");

      mediaCodec.releaseOutputBuffer(outputBufferIndex, false);
      outputBufferIndex = mediaCodec.dequeueOutputBuffer(bufferInfo, 0);

    }
  } catch (Throwable t) {
    t.printStackTrace();
  }

}

Zmiana typu enkodera na „video / mp4” najwyraźniej rozwiązuje problem liczby klatek na sekundę, ale ponieważ głównym celem jest wykonanie usługi przesyłania strumieniowego, nie jest to dobre rozwiązanie.

Wiem, że usunąłem część kodu Alexa z uwzględnieniem SPS i PPS NALU, ale miałem nadzieję, że nie będzie to konieczne, ponieważ te informacje również pochodzą zoutData i założyłem, że koder sformatuje to poprawnie. Jeśli tak nie jest, jak mam zorganizować różne typy NALU w moim pliku / strumieniu?

Więc czego brakuje mi tutaj, aby utworzyć poprawny, działający strumień H.264? A jakich ustawień należy użyć, aby dopasować przestrzeń kolorów kamery do przestrzeni kolorów kodera?

Mam wrażenie, że jest to bardziej pytanie związane z H.264 niż tematem Android / MediaCodec. Czy nadal nie korzystam poprawnie z interfejsu API MediaCodec?

Z góry dziękuję.

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion