Jak korzystać z Android MediaCodec kodowania danych aparatu (YUV420sp)

Dziękuję za uwagę! Chcę używać Android MediaCodec API do kodowania klatki wideo, która została pozyskana z aparatu, niestety nie udało mi się tego zrobić! Nadal nie znam interfejsu API MediaCodec follow Oto moje kody, potrzebuję twojej pomocy, aby dowiedzieć się, co powinienem zrobić.

1 setting Ustawienie kamery:

Parameters parameters = mCamera.getParameters();
parameters.setPreviewFormat(ImageFormat.NV21);
parameters.setPreviewSize(320, 240);
mCamera.setParameters(parameters);

2 the Ustaw koder:

private void initCodec() {
  try {
    fos = new FileOutputStream(mVideoFile, false);
  } catch (FileNotFoundException e) {
    e.printStackTrace();
  }
  mMediaCodec = MediaCodec.createEncoderByType("video/avc");
  MediaFormat mediaFormat = MediaFormat.createVideoFormat("video/avc",
      320,
      240);
  mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_BIT_RATE, 125000);
  mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_FRAME_RATE, 15);
  mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_COLOR_FORMAT,
      MediaCodecInfo.CodecCapabilities.COLOR_FormatYUV420Planar);
  mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_I_FRAME_INTERVAL, 5);
  mMediaCodec.configure(mediaFormat,
      null,
      null,
      MediaCodec.CONFIGURE_FLAG_ENCODE);
  mMediaCodec.start();
  inputBuffers = mMediaCodec.getInputBuffers();
  outputBuffers = mMediaCodec.getOutputBuffers();
}

private void encode(byte[] data) {
  int inputBufferIndex = mMediaCodec.dequeueInputBuffer(0);
  if (inputBufferIndex >= 0) {
    ByteBuffer inputBuffer = inputBuffers[inputBufferIndex];
    inputBuffer.clear();
    inputBuffer.put(data);
    mMediaCodec.queueInputBuffer(inputBufferIndex, 0, data.length, 0, 0);
  } else {
    return;
  }

  MediaCodec.BufferInfo bufferInfo = new MediaCodec.BufferInfo();
  int outputBufferIndex = mMediaCodec.dequeueOutputBuffer(bufferInfo, 0);
  Log.i(TAG, "outputBufferIndex-->" + outputBufferIndex);
  do {
    if (outputBufferIndex >= 0) {
      ByteBuffer outBuffer = outputBuffers[outputBufferIndex];
      System.out.println("buffer info-->" + bufferInfo.offset + "--"
          + bufferInfo.size + "--" + bufferInfo.flags + "--"
          + bufferInfo.presentationTimeUs);
      byte[] outData = new byte[bufferInfo.size];
      outBuffer.get(outData);
      try {
        if (bufferInfo.offset != 0) {
          fos.write(outData, bufferInfo.offset, outData.length
              - bufferInfo.offset);
        } else {
          fos.write(outData, 0, outData.length);
        }
        fos.flush();
        Log.i(TAG, "out data -- > " + outData.length);
        mMediaCodec.releaseOutputBuffer(outputBufferIndex, false);
        outputBufferIndex = mMediaCodec.dequeueOutputBuffer(bufferInfo,
            0);
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    } else if (outputBufferIndex == MediaCodec.INFO_OUTPUT_BUFFERS_CHANGED) {
      outputBuffers = mMediaCodec.getOutputBuffers();
    } else if (outputBufferIndex == MediaCodec.INFO_OUTPUT_FORMAT_CHANGED) {
      MediaFormat format = mMediaCodec.getOutputFormat();
    }
  } while (outputBufferIndex >= 0);
}

Myślę, że problem wystąpił w metodzie kodera, metoda zostanie użyta w wywołaniu zwrotnym podglądu kamery, jak

initCodec();

//mCamera.setPreviewCallback(new MyPreviewCallback());
mCamera.setPreviewCallback(new PreviewCallback() {
  @Override
  public void onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera) {
    encode(data);
  }
});

Po prostu nie mam pojęcia, jak to zrobić poprawnie z MediaCodec API. Czy możesz dać mi jakieś rady lub linki na ten temat?

Dziękuję Ci!

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion