Wyniki wyszukiwania dla "best-in-place"

1 odpowiedź

jak używać Best In Place z bootstrapem twitter

Nie widziałem żadnej dokumentacji z tego ..Jeżeli mam

5 odpowiedzi

Integracja edytora WYSIWYG z najlepszym tekstem na miejscu

1 odpowiedź

Aktualizowanie różnych elementów DOM po aktualizacji best_in_place

Mam różne wartości w tabeli, które należy zaktualizować po zaktualizowaniu elementu DOM za pomocą best_in_place. Jak można uruchomić akcję javascript taką ja...

2 odpowiedź

Rails best_in_place gem podczas klikania nazwy etykiety