Wyniki wyszukiwania dla "expandable"

0 odpowiedzi

Android: jeden identyfikator przycisku, wiele przycisków, jeden identyfikator widoku, użycie getTag (), setTag ()

Jestem w stanie wyświetlić całą lub selektywną liczbę rekordów za pomocą getAllRecords () i getRecord (long id). Chodzi o to, że chcę wyświetlić inny rekord ...