Wyniki wyszukiwania dla "protractor"

7 odpowiedzi

Szyderstwo i Stubbing z kątomierzem

Chcę przetestować moją aplikację kątową z kątomierzem. Aplikacja ma moduł API, który rozmawia z serwerem. Podczas tych testów chcę wyszydzić ten moduł Api. N...

4 odpowiedź

Test kątowego kątomierza e2e

2 odpowiedź

Kątomierz: testowanie aplikacji kątowej w ramce iframe

3 odpowiedź

Czy kątomierz i karma mogą być używane razem?

2 odpowiedź

kątomierz angularJS zmienne globalne

1 odpowiedź

Kątomierz 0.16.1 e2e AngularJS - Uruchamianie samodzielnego serwera selenu… events.js: 72 Błąd: spawn ENOENT

Próba projektu:https://github.com/yearofmoo/angularjs-seed-repoŚrodowisko:Windows 7 64-bitNodeJS v 0.10.24Kątomierz v 0.16.1grunt v0.4.2grunt-cli v0.1.11Uwag...

2 odpowiedź

kątomierz samodzielny selen nie działa: Błąd: Przekroczono limit czasu oczekiwania na serwer WebDriver

Zainstalowałem kątomierz z samodzielnym serwerem selenu:

2 odpowiedź

Test kątomierza e2e wymagający autentycznego uwierzytelnienia

4 odpowiedź

Jak zrobić kątomierz naciskając klawisz Enter?

1 odpowiedź

Uruchamianie testów e2e na Sauce Labs od Protractor na Travisie