Wyniki wyszukiwania dla "cllocationmanager"

2 odpowiedź

Usługi lokalizacji nie działające w iOS 6 [duplikat]

Możliwy duplikat:iOS 6 i usługi lokalizacji nie działająUsługi lokalizacyjne naszej aplikacji przestały działać w iOS 6. Działają dobrze w iOS 5. Gdy wywołam...

1 odpowiedź

Monitorowanie regionów, ale ikona lokalizacji znika po zabiciu aplikacji

10 odpowiedzi

Pobierz nazwę lokalizacji z szerokości i długości geograficznej w iOS

Chcę znaleźć nazwę bieżącej lokalizacji z szerokości i długości geograficznej,Oto mój fragment kodu, który próbowałem, ale mój dziennik pokazuje wartość pust...

1 odpowiedź

[iOS] przechwytuje lokalizację użytkownika: wyjaśnienie

2 odpowiedź

iBeacon stale wchodzi i wychodzi z regionu co 1 minutę

3 odpowiedź

iPhone GPS w tle nigdy nie powraca po przerwie

Moja aplikacja musi śledzić zmiany lokalizacji użytkownika w tle i działa dobrze, dopóki użytkownik się porusza. Gdy użytkownik zatrzymuje się i

1 odpowiedź

Geofencing iOS 6

Tworzę aplikację, która informuje użytkownika, czy są blisko miejsca docelowego. Obliczam odległość między

3 odpowiedź

CLLocationManager i stopnie nagłówka w iPhone

Używając zdarzenia didUpdateHeading obiektu CLLocationManager, jak przekonwertować wynikowy nagłówek.x i nagłówek.y na stopnie, które mogę narysować na obraz...

5 odpowiedzi

iPhone iOS pokazuje kierunek i orientację użytkownika w przestrzeni, jak aplikacja kompasu na MKMapView

2 odpowiedź

iPhone - Jak uzyskać kierunek z lokalizacją na podstawie stopnia