Wyniki wyszukiwania dla "stateless"

0 odpowiedzi

Użyj aplikacji Spring MVC do tworzenia aplikacji internetowych bez statycznych

Pochodzę z platformy Play! Bardzo przypomina swoją bezpaństwową architekturę. Powiedzmy, że koncepcja sesji różni się od klasy HttpSession Java Servlet. Sess...

10 odpowiedzi

Czy istnieją bezstanowe generatory liczb losowych?

2 odpowiedź

Jak przeprowadzić uwierzytelnianie bezstanowe (bez sesji) i bez plików cookie?

1 odpowiedź

Automatyczna maszyna stanu z bezstanowym

Eksperymentowałem ze Stateless (HSM w C #) (https://code.google.com/p/stateless/) ostatnio i natknąłem się na coś, czego nie jestem pewien, jak to osiągnąć.P...

2 odpowiedź

Jak mogę uczynić Wicket „AjaxLink” Stateless?

2 odpowiedź

Tokeny OAuth i sesje w REST

Minutę przeczytałem artykuł o OAuth. Opisano zwłaszcza tokeny wymieniane między klientem a usługodawcą podczas szeregu żądań.W artykule wspomniano również, ż...

8 odpowiedzi

Dlaczego mówi się, że „HTTP jest protokołem bezstanowym”?

HTTP ma pliki cookie HTTP. Pliki cookie umożliwiają serwerowi śledzenie stanu użytkownika, liczby połączeń, ostatniego połączenia itp.HTTP ma trwałe połączen...