Wyniki wyszukiwania dla "slcomposeviewcontroller"

1 odpowiedź

SLComposeViewController z zrzutem ekranu, ale nie załącznikiem obrazu

Zauważyłem, że udział Twittera i Facebooka w Safari Safari dodaje zrzut ekranu bieżącej strony, nie udostępniając go, np .: Próbuję powielić to przez SLCompo...

1 odpowiedź

Jak opublikować na Twitterze, ukrywając SLComposeViewController * instancję tweetSheettweet

5 odpowiedzi

isAvailableForServiceType zawsze zwraca true?

2 odpowiedź

Jak zrobić presentViewController z SLComposeViewController szybciej?