Wyniki wyszukiwania dla "servicebus"

7 odpowiedzi

Zalecenia dotyczące magistrali usług .net? [Zamknięte]

5 odpowiedzi

nServiceBus, Rhino Service Bus, MassTransit - filmy, dema, zasoby edukacyjne

1 odpowiedź

Liczba kolejki magistrali usług Azure

Mam magistralę usług Q iz portalu Azure mogę mniej więcej zobaczyć, ile wpisów zawiera magistrala usług Q. Jak mogę uzyskać tę liczbę za pomocą interfejsu AP...

2 odpowiedź

Statystyki / monitorowanie magistrali usług Azure

Chcę utworzyć pulpit nawigacyjny, który pokazuje stan naszych kolejek magistrali usług Azure i wyświetla historię „wiadomości dodanych do kolejki”, „długości...

2 odpowiedź

Jak używać metody MessageReceiver.Receive przez sequenceNumber na ServiceBus

3 odpowiedź

Publikuj w Magistrali usług Azure za pośrednictwem serwera proxy http

2 odpowiedź

SqlFilter w Azure ServiceBus Subskrypcja tematu nie filtruje

Mam aplikację WinRT, której używam Windows Azure Toolkit dla Windows 8 z. Mam konfigurację, w której chciałbym, aby klienci subskrybowali wiadomości ignorowa...

5 odpowiedzi

Wykryj i usuń osierocone kolejki, tematy lub subskrypcje w magistrali usług Azure

Jeśli nie ma już żadnych wydawców lub subskrybentów czytających lub piszących do kolejki, tematu lub subskrypcji z powodu awarii lub innych nienormalnych zak...

3 odpowiedź

Automatyczne wygaśnięcie osieroconej subskrypcji (Azure ServiceBus Messaging SubscriptionClient)

4 odpowiedź

Magistrala usług Microsoft w grupie roboczej Windows

Właśnie zacząłem grać z Microsoft Service Bus. Teraz moim osobistym wyzwaniem jest to, że robię to po godzinach, w moim własnym czasie itd., Co oznacza, że ​...